ارزیابی آلودگی خاک منطقه ونارچ (جنوب قم) به فلزات سنگین


عنوان مقاله [English]

Assessment of heavy metals contamination in soil of Venarch area (S. Qom)

نویسندگان [English]

  • V. Rasouli
  • S. Modabberi
  • M. Alipour Asl

کلیدواژه‌ها [English]

  • Venarch mine
  • Enrichment Factor
  • Heavy metals
  • Volcanic- sedimentary formations