نویسنده = ����������������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. رخساره‌های رسوبی و رخساره‌های رادار دون‌های ساحلی شرق بابلسر (جنوب دریای خزر)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-42

سعید خدابخش؛ حسین باقری؛ علی مهدی‌نسب سماکوش