نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تخمین تخلخل با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 58-70

حسین رحیم‌پور بناب؛ سپیده سهرابی؛ علی اسعدی