کلیدواژه‌ها = گرمابدر
تعداد مقالات: 1
1. طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 122-128

10.22084/psj.2019.3500

ناهید کریمی؛ نجمه اعتماد‌سعید؛ ئارام بایت گل؛ افشین زهدی