کلیدواژه‌ها = شاخص بارآلودگی
بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان

دوره 9، شماره 17، تیر 1400، صفحه 131-144

10.22084/psj.2021.22337.1249

رامین ساریخانی؛ امین جمشیدی؛ شیرین بهرامی؛ آرتیمس قاسمی دهنوی