زون بندی و تعیین گونه های سنگی مخزن بنگستان براساس بررسی های رسوب شناختی و پتروفیزیکی در میدان سرکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران

3 کارشناس پژوهشگاه صنعت نفت

4 عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش با تلفیق نتایج مطالعات رسوب­شناختی و پتروفیزیکی در مخزن بنگستان واقع در میدان سرکان، به تعیین گونه­های سنگی پرداخته شده است. تعیین گونه­های سنگی مخزن، فرآیندی مشترک بین زمین­شناسی و پتروفیزیک است،که به وسیله­ی آن رخساره­های زمین­شناسی به وسیله رفتار دینامیکی­شان مشخص می­شوند. این مطالعه بر اساس اطلاعات در دسترس از سه چاه موجود در میدان صورت گرفته و از این­رو، مخزن بنگستان در این میدان به شش زون مخزنی و غیرمخزنی تقسـیم­بندی شده است. از آنجا که هـر زون می­تواند از یک یا چند گونه سنگی با ویژگی­های لیتولوژیکی و پتروفیزیکی تقریبا مشابه تشکیل شود که متعاقبا ویژگی­های رفتاری و دینامیکی تقریبا یکسانی از خود نشان می­دهند، بر همین اساس، در این پژوهش پنج گونه­سنگی از توالی­های مخزن بنگستان در این میدان شناسایی شده که در ساختار زون­بندی معرفی شده، آرایش یافته­اند. در این بررسی جهت نیل به هدف اصلی پژوهش، توالی­های مورد نظر، در مراحل گوناگونی اعم از شناسایی رخساره در دو مرحله میکروسکوپی و ماکروسکوپی، مطالعه بافت و فابریک کنـونی رخساره­ها، درک از شرایط محیطی حاکم بر حوضه در زمان نهشت، آنالیز فرآیند­های پس از نهشت و فهم تغییرات حاصل از این تاثیرات، ضخامت مربوط به هر زون و درک تغییرات آن در گستره­­ی میدان، شناسـایی انواع تخلـخل­ها و درک عوامـل موثـر در ایـجاد آن­ها، اندازه­گیری­های پتروفیزیکی بر اساس داده­های مغزه و نمودارهای چاه­پیمایی (به صورت کمی) و در نهایت ایجاد ارتباط منطقی بین فابریک گونه­های­سنگی و ویژگی­های پترو­فیزیکی وابسته به آن­ها، مورد ارزیابی قرار گرفته­اند، سرانجام، بر مبنای همین مراحل پژوهشی اشاره شده، سازند ایلام به دو زون مخزنی (B و A)، سازند سورگاه به یک زون غیر مخزنی (C) و سازند سروک به سه زون مخزنی (D.E,F) تقسیم­بندی شده­اند، که زون A مربوط به قسمت بالایی سازند ایلام و زون C متعلق به کل توالی سازند سورگاه، به ترتیب دارای بالاترین و پایین­ترین کیفیت مخزنی در بین سایر زون­ها، شناخته شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

reservoir zonation of Bangestan group in the Sarkan field based on the sedimentology and petrophysics characteristics

نویسندگان [English]

 • M Moeini 1
 • H Rahimpor 2
 • V Tavakoli 2
 • M Moradpour 3
 • S Madanipour 4
 • H Rezapanah 1
چکیده [English]

In This research the Stone species have been determined with combining theresults of sediment and petrophysical studies in Bangestan reservoir, located in the sarakan. Determining the stone species of the reservoir is a collaborative process between Geology and Petrophysics that identifies the geological facies by their dynamic behavior. This study has been done based on available information from 3 wells existed in the field and in this case the Bangestan reservoir has been divided into 6 reservoir and non-reservoir zones. Because each zone can be composed of one or more rock types with similar lithological and petrophysical characteristics that subsequently shows almost identical dynamic behavioral characteristics, therefore in this research 5 rock type from Bangestan reservoir succssetions have been determined in this field that are arranged in the presented zoning structure. To achieve the main purpose of this study, the target succssetions has been evaluated in different steps such as: identifying the facies in 2 Microscopic and macroscopic levels, studying the current texture and fabric of the facies, Understanding the environmental conditions of the area at the time of deposition, analyzing the processes after the deposition and understanding the changes caused by these effects, the thickness of each zone and understanding its changes in the ranges of field, identifying the types of the pores and understanding the effective factors in their creation, Petrophysical measurements based on core data and well loge graphs and Finally creating are as on able relationship between the fabric of rock types and petrophysical features related to them. Based on these presented research process, Ilam formation has been divided into (A and B) reservoir zones ,Sorgah formation has been divided into one nonreservoir zone, and Sarvak has been divided into 3 (D,E,F)reservoir zones, that A zone related to upper section of  Ilam formation and C zone -belonged to entire sequence of Sorgah formation-  are identified with Highest and lowest reservoirquality between the other zones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rock type
 • Fluid behavior
 • Petrophysical characteristics
 • facies
 • Zonation