تعیین شرایط آب اقیانوس بر اساس کانی‌شناسی اولیه رسوبات کربناته در پرمین پایانی با استفاده از نگاره اورانیوم، بخش مرکزی خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم زمین، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

در این مطالعه سازند‌های کربناته-تبخیری دالان و کنگان در بخش مرکزی خلیج­­فارس جهت تعیین ترکیب کانی‌شناسی اولیه مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر عناصر استرانسیوم و اورانیوم در نمونه‌های دو چاه با استفاده از پلاسمای زوج‌القایی تعیین گردید. این دو عنصر روند تغییرات یکسانی را در این دو چاه نسبت به یکدیگر نشان دادند. مقایسه این دو عنصر با داده‌های نگاره اورانیوم نیز روند مشابهی را نشان داد. با توجه به اینکه عناصر استرانسیوم و اورانیوم هر دو تمایل دارند تا در ساختمان کانی آراگونیت قرار گیرند، از این عناصر می‌توان برای بررسی تغییر کانی‌شناسی اولیه رسوبات استفاده نمود. نتایج نشان داد که در انتهای پرمین آب دریاها ابتدا یک دوره آراگونیتی را طی کرده است که در آن شرایط مناسب برای زیست موجودات آهکی وجود داشته است. در دوره بعدی کلسیت و آراگونیت در حالت تعادل رسوب نموده است. پس از این دوره در انتهایی‌ترین بخش پرمین، دریا ترکیب اسیدی داشته و ادامه حیات برای موجودات آهکی را دشوار نموده است. مقایسه رسوبات این دوره با مقاطع کامل پرمین پایانی نشان داد که این رسوبات دارای یک ناپیوستگی هستند. با استفاده از نمودار سامانه کربن- هیدروژن- اکسیژن و اورانیوم، شرایط آب اقیانوس در انتهای پرمین به صورت اسیدی-احیایی تعیین شد. این نتایج نشان می‌دهد که ترکیبی از شرایط اسیدی و احیایی در انتهای پرمین حیات موجودات در اقیانوس­ها را با خطرات جدی مواجه ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishment of oceanic conditions based on original mineralogy in end-Permian time using uranium log, central Persian Gulf

نویسنده [English]

  • V. Tavakoli
چکیده [English]

The original mineralogy of carbonate- evaporite series of Kangan and Dalan formations in central Persian Gulf area has been determined in this study. Uranium and strontium elemental concentrations were determined in the samples of two wells using inductively coupled plasma tool. The concentrations of these two elements show the same variations in the studied formations. Comparison of these elements with uranium wire line data showed the same trend. As both uranium and strontium preferentially enrich in aragonite other than calcite, they can be used for determination of the original mineralogy of carbonate deposits. The results showed that in the end-Permian time, there was an aragonite sea stage that was favorable of life for carbonate secreting organisms. After that, an equilibrium condition was dominated with simultaneous precipitation of aragonite and calcite. At the end-Permian time just below the Permian-Triassic boundary, there was an acidic condition that was hostile to life. Comparing this period with other sections withcomplete end-Permian record showed that there is a gap in these sediments. Using carbon- hydrogen- uranium and oxygen system, anoxic conditions determined at the later stage. These results show that combination of acidic and anoxic conditions made a serious problem for life at the end-Permian time in central Persian Gulf area at the time of deposition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strontium
  • uranium
  • Permian extinction
  • acidification
  • Dalan Formation