ویژگی های زمین شناسی و زمین آماری نهشته های بوکسیت تاگویی، منطقه جاجرم، شمال شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کانسار بوکسیت جاجرم در 15کیلومتری شمال شرق جاجرم استان خراسان شمالی واقع شده است. این کانسار به شکل یک افق چینه­سان در مرز بین سازند الیکا و سازند شمشک گسترش یافته است. منطقه تاگویی در واقع ادامه روند غرب به شرق ماده معدنی بوکسیت بعد از دو منطقه گل بینی و زو بوده که به صورت نوار باریک با عرض بیش از یک کیلومتر و طول 7 کیلومتر دیده می­شود. نتایج آنالیزهای ژئوشیمیایی عناصر اصلی و پردازش داده­های آماری نشان می­دهند که طی فرآیندهای هوازدگی دو ساز وکار آهن­زدایی و سیلیس­زدایی نقش بارزی در جا به جایی اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن و اکسیدهای سیلیس داشته­اند. علاوه بر فاکتورهایی چون Eh و pH آب­های زیرزمینی، توپوگرافی منطقه نیز در جا به جایی این اکسیدها به طرف شرق نقش مهمی دارد. میزان زهکشی متفاوت و شستشوی برخی از عناصر از بخش­های بالایی نهشته و ته­نشینی آن در بخش­های زیرین، منجر به تشکیل 4 لایه مجزا به ترتیب از بالا به پایین بوکسیت کائولینیتی بالایی، بوکسیت سخت، بوکسیت شیلی و بوکسیت کائولینیتی زیرین شده است.

عنوان مقاله [English]

Geological and geostatistical characteristics of the Taguee bauxite deposits, Jajarm area, NE Iran

نویسندگان [English]

  • B. Rafiei
  • Dr.H Mulaei
  • H. Ramezanpour
  • H. Mohseni
چکیده [English]

The Jajarm bauxite deposit is located in 15 km northeast of jajarm area,NorthKhorasanProvince. The bauxite deposits have been developed as a stratiform horizon along the boundary between the Elika and Shemshak formations. The Taguee Area, located after Golbini and Zoo areas, is continuation of west to east trend of bauxite orebody and seen as a narrow strip with a more than one km width and 7 km in length. Results of chemical analysis and geostatistical data processing showed that during weathering processes, deferrugenization and desilisification mechanisms played crucial roles in mobility of iron oxides and hydroxides and silica oxides. Factors such as pH and Eh of groundwater as well as geomorphology of the area also play important roles in mobility of oxides and hydroxides to the eastern parts. Different drainage conditions and leaching of some elements from the upper parts and redeposition in lower parts of the orebody led to form four distinct layers from top to the bottom including: upper kaolinite bauxite, hard bauxite, clayey soft bauxite and lower kaolinite bauxite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karst bauxite
  • geostatistic
  • Geochemistry
  • deferrugenization
  • desilisification