نگرشی بر ویژگی های بافتی و کانی شناسی رسوبات دریاچه دشت ارژن، استان فارس

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

10.22084/psj.2020.3516

چکیده

دریاچه دشت ارژن از جمله زیست بوم های مهم و با ارزش استان فارس است که بیش از 1000 هکتار وسعت دارد و در 65 کیلومتری جنوب باختری شیراز قرارگرفته است. برای شناخت مشخصه های بافتی نهشته های این دریاچه فصلی، تعداد 20 نمونه از بستر دریاچه برداشت گردید. پراکندگی اندازه ذرات این نهشته بدین صورت است که مقدار رس 73 درصد، سیلت 15 درصد و ماسه 12 درصد می باشند . به عبارتی عمده این نهشته ها در رده رس و رس ماسه ای قرار می گیرند. جورشدگی ضعیف تا متوسط، کج شدگی منفی (به سوی ذرات دانه درشت)، کشیدگی پهن تا بسیار کشیده، گردشدگی خوب تا نیمه گرد شده و کرویت متوسط تا بالا از دیگر ویژگی های بافتی این نهشته ها هستند. ترک های گلی و طبقه بندی تدریجی معمولی از ساخت های رسوبی غالب در این نهشته ها می باشند. کلسیت و کوارتزکانی های اصلی و دولومیت، هالیت، فلدسپار، مونت موریلونیت از کانی های فرعی نهشته های دریاچه دشت ارژن می باشند.  در این نهشته ها 15 نوع کانی سنگین تشخیص داده شد. مشخصه های بافتی نشان می دهد ذرات متشکله این رسوبات تحت تاثیر فرایندهای رودخانه ای و بادی حمل و در  محیط آرام و کم انرژی یک دریاچه فصلی ته نشین شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Attitude on the Textural and mineralogical Characteristics of Sediments in Arjan Plain Lake, Fars Province

نویسندگان [English]

  • T. Motevalli Zahed
  • P. Rezaee
  • R. Zarezade
چکیده [English]

Arjan plain lake is one of the most important and valuable ecosystems in Fars province possessing an area of more than 1000 hectares in 65 km southwest of Shiraz. Twenty samples were taken from the lake bed for identifying the textural characteristics of the deposits of this seasonal lake,. The particle size distribution of this deposit is 73% clay, 15% silt and 12% sand. In other words, these deposits are in the category of clay and sandy loam. Other textural features of these deposits include weak to moderate sorting, negative skew (towards coarse grains), wide to very elongated elongation, fine to semi-rounded roundness, and medium to high sphericity are Mud cracks and typical gradual classification are the predominant sedimentary structures in these deposits. The main calcite and quartz minerals and dolomite, halite, feldspar, montmorillonite are sub-minerals of Arjan plain lake deposits. Fifteen types of heavy minerals were detected in these deposits. Histological characteristics show that the particles formed by these sediments are transported by river and wind processes and are deposited in a calm and low energy lake environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textural Characteristics
  • Arjan plain lake
  • Sedimentology
  • Fars province

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 15 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1399