نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. خاستگاه و موقعیت تکتونیکی سازند کشف‌رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر مبنای مطالعات پتروگرافی و ژئو‌شیمی ماسه‌سنگ‌ها

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-102

10.22084/psj.2016.1826

ندا سرباز؛ اسداله محبوبی؛ سیدرضا موسوی‌حرمی؛ محمد خانه‌باد؛ اعظم ماهانی پور


2. ژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی سازند بهرام (دونین میانی-بالایی) در شرق ایران

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 32-49

10.22084/psj.2016.1620

مهدی حسین آبادی؛ غلامرضا میراب شبستری؛ اسداله محبوبی؛ احمد معتمد


3. کاربرد آنالیز طیفی در چینه‌نگاری سکانسی و تعیین چرخه‌های میلانکوویچ در سازند سروک در میدان کوپال

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 54-70

فروغ عباساقی؛ اسداله محبوبی؛ سیدرضا موسوی‌حرمی؛ شهرام آورجانی