نویسنده = مسعود علیپور اصل
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آلودگی خاک منطقه ونارچ (جنوب قم) به فلزات سنگین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 82-92

وحید رسولی؛ سروش مدبری؛ مسعود علیپور اصل