کلیدواژه‌ها = چرخه مجدد رسوبی
پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ‌های سازند دورود در برش زال، آذربایجان شرقی: کاربرد در بررسی خاستگاه، جایگاه تکتونیکی و هوازدگی قدیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22084/psj.2022.25897.1343

مریم برزگر؛ مهدی جعفرزاده؛ عادل نجف زاده؛ فاضل خالقی؛ رحیم مهاری