کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های مخزنی
چینه‌نگاری سکانسی لرزه ای توالی سنومانین-تورونین سازند مخزنی سروک در دشت آبادان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.22084/psj.2022.26096.1348

سید ابوالفضل میری؛ بهمن سلیمانی؛ ایرج عبدالهی فرد؛ محمد حسنی گیو