کلیدواژه‌ها = ریز رخساره
ریزرخساره، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند میشان در برش باوریان، جنوب فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22084/psj.2022.25712.1335

فروغ ابراهیمی؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ رضا صادقی؛ رویا فناطی رشیدی