کلیدواژه‌ها = الیگوسن-میوسن
شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی تیپ های مختلف دولومیت، بافت و فابریک آنها در مخزن آسماری، میدان نفتی شادگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22084/psj.2023.28400.1411

آرمین امیدپور؛ رقیه فلاح بگتاش؛ سید رضا موسوی حرمی


ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس کوه سیاه، شمال دهدشت، زاگرس

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 12-28

مژگان زارع؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهری؛ علی غبیشاوی