رسوبات وچیاپینگین در شمال‌غرب و جنوب‌غرب ایران و تاثیرپذیری آنها از فرونشینی تکتونیکی پرمین پسین

نویسنده

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران

چکیده

توزیع ریز‌رخساره‌ها در دو برش آلی‌باشی و زال در ناحیه جلفا و دو برش مطالعه شده در دره همبست در ناحیه آباده نشان‌ دهنده محیط دریایی باز و نسبتا عمیق در موقعیت‌های رمپ میانی و بیرونی است. با توجه به محتویات فونایی و نوع ریز‌رخساره‌های موجود در رسوبات وچیاپینگین در برشهای مورد مطالعه، بخشهای زیرین وچیاپینگین دارای ویژگیهای رمپ میانی و بخشهای بالایی آن عمدتا یک محیط رمپ بیرونی را نشان می‌دهد. منحنی‌های فرونشینی برای نواحی البرز و آباده، نشان‌دهنده حادثه ریفتینگ پرمین آغازی با سوبسیدانس قوی در پرمین میانی و بالایی است که با یک روند افزایش فرونشینی از شمال (البرز) به طرف جنوب (آباده) همراه می‌باشد. افزایش فرونشینی تکتونیکی افزایش ضخامت توالیهای از شمال به سمت جنوب را نشان می‌دهد که در نهشته‌های وچیاپینگین دو ناحیه جلفا و آباده نیز قابل شناسایی است، بطوریکه در ناحیه آباده ضخامت رسوبات وچیاپینگین در مقایسه با رسوبات همزمان خود در ناحیه جلفا 4 برابر بیشتر است. این افزایش ضخامت در ناحیه آباده بیشتر مربوط به بخشهای زیرین وچیاپینگین است و بخشهای بالایی آن که شامل واحد 6 سازند همبست است و تقریبا معادل با طبقات جلفای بالا در ناحیه جلفا می‌باشد اختلاف ضخامت قابل توجهی را نشان نمی‌دهد. علاوه براین، افزایش فرونشینی تکتونیکی بالا آمدن بیشتر سطح آب دریا و عمیق شدگی را باعث شده که با کاهش اندازه و تنوع براکیوپودها و فراوانی استراکدهای با پوسته کوچک و سوزن اسفنج در طبقات جلفای بالایی و فراوانی فونای پلاژیک نظیر کنودونتها و آمونوئیدها در واحد 6 سازند همبست همراه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wuchiapingian deposits in northwest and southwest of Iran and their susceptibility to Late Permian tectonic subsidence

نویسنده [English]

  • Sakineh Arefifard
Geology Department,, Basic Sciences Faculty, Lorestan University, Khorramabad, Lorestan, Iran
چکیده [English]

The distribution of microfacies in Ali Bashi and Zal sections and two studied sections in Hambast Valley is suggestive of open marine and deep environment in mid and outer ramp settings. Considering the faunal contents and microfacies type of the Wuchiapingian deposits in the study areas, the lower parts of the Wuchiapingian strata yield a mid ramp setting while their upper parts are characteristic of outer ramp setting. Based on previously obtained results from tectonic subsidence curves for Alborz and Abadeh, the Early Permian rifting event was followed by strong subsidence in Middle and Late Permian and was associated with an increasing subsidence from North (Alborz) toward South (Abadeh). The increasing tectonic subsidence was also caused the increased thickness of deposits in a N-S trend as the thickness of Wuchiapingian deposits in Abadeh area are more than four times than those of coeval deposits in Julfa area. This thickness increasing in Abadeh area is more evident in the lower Wuchiapingian deposits and the upper Wuchiapingian strata, Unit 6 of the Hambast Formation, has the same thickness as Upper Julfa Beds in Julfa area. Furthermore, the increasing of tectonic subsidence was led to sea level rising and deepening and caused the reduced size and diversity among brachiopods and abundance of small-sized ostracods and sponge spicules in the Upper Julfa Beds as well as pelagic fauna such as conodont and ammonoids in the Unit 6 of the Hambast Formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wuchiapingian
  • Julfa
  • Abadeh
  • Microfacies changes
  • Ramp environment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 05 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 17 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 خرداد 1401