ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یال جنوبی تاقدیس خامی، شرق زون ایذه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زمین‌شناسی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران

چکیده

در این مطالعه، ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در برش مارین (یال جنوبی تاقدیس خامی) در شرق زون ایذه، مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات رسوب‌شناسی منجر به شناسایی 6 ریزرخساره رسوبی در این سازند گردید. این ریزرخساره‌ها به‌واسطه دارا بودن دانه‌های اسکلتی مانند رادیولرها، فرامینیفرهای پلانکتون، الیگوستژینیدها، سوزن اسفنج، آمونیت و خار اکینودرم، در یک محیط عمیق تشکیل شده‌اند. وفور فسفات و وجود گلوکونیت، از دیگر ویژگی‌های این ریزرخساره‌هاست. وجود لایه‌های شیلی آمونیت‌دار و غنی از مواد آلی، در تناوب به سنگ‌آهک‌های سازند کژدمی در برش مارین، مؤید عمیق بودن حوضه رسوبی سازند کژدمی می‌باشد. شواهد یادشده، نشان از ته‌نشست ریزرخساره‌های سازند کژدمی، در یک حوضه اینتراشلفی در این برش دارد. ریزرخساره‌های شناسایی‌شده در برش مارین، در زیرمحیط‌های حوضه و پلاتفرم بیرونی تشکیل‌شده و اثری از زیرمحیط‌های کم‌عمق‌تر در آن‌ها دیده نمی‌شود. در این مطالعه، ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در برش مارین (یال جنوبی تاقدیس خامی) در شرق زون ایذه، مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات رسوب‌شناسی منجر به شناسایی 6 ریزرخساره رسوبی در این سازند گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microfacies and sedimentary environment of Kazhdumi Formation on the southern flank of Khami Anticline, east of Izeh Zone

نویسندگان [English]

  • Kobra Fathi nezhad 1
  • Kobra Mirbeik Sabzevari 2
  • AHMAD ABYAT 3
  • Siamak Baharvand 2
  • Seyed Vahid Shahrokhi 2
1 Department of Geology, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
2 Department of Geology, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
3 Young Researchers and Elite Club, Omidieh Branch, Islamic Azad University, Omidieh, Iran
چکیده [English]

In this study, the microfacies and sedimentary environment of the Kazhdumi Formation in the Marin section (southern flank of the Khami Anticline) in the east of Izeh Zone have been investigated. Sedimentological studies turned into the identification of 6 sedimentary microfacies in this formation. These microfacies are formed in a deep environment due to the presence of skeletal grains such as radiolarians, plankton foraminifers, oligosteginids, sponge spicules, ammonite and echinoderm spines. The abundance of phosphate and the presence of glauconite are other characteristics of these microfacies. The presence of shale layers with ammonite and rich in organic matter alternating with the limestone of the Kazhdumi Formation in the Marin section confirms the depth of the sedimentary basin of the Kazhdumi Formation. The above-mentioned evidence shows the deposition of the microfacies of the Kazhdumi Formation in an intrashelf basin in this section. The microfacies identified in the Marin section are formed in the sub-environments of the basin and the outer platform, and no trace of shallower sub-environments can be seen in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marin
  • Sedimentary Environment
  • Intrashelf
  • Kazhdumi
  • Izeh