نویسنده = �������������� ���������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ویژگی‌های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی یادآوران بر اساس داده‌های پتروگرافی و پتروفیزیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22084/psj.2021.24154.1288

رضا میرزایی محمودآبادی