کلیدواژه‌ها = میدان نفتی نرگسی
تعداد مقالات: 2
1. تاریخچه رسوبگذاری – دیاژنزی توالی های پالئوسن – میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22084/psj.2022.25306.1320

حسین رحیم پور بناب؛ یاسمن احمدی؛ حمزه مهرابی؛ آرمین امیدپور


2. استفاده از تخلخل سه‌گانه حاصل از نمودارهای تصویرگر و چاه‌پیمایی در تعیین واحدهای جریانی‌ یکی از مخازن جنوب غرب ایران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1400، صفحه 164-185

10.22084/psj.2021.24353.1302

رضا موسوی هاشمی؛ بهمن سلیمانی؛ فاطمه صابری؛ پوریا آسوده