کلیدواژه‌ها = سازند الیکا
ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی رسوبات تریاس زیرین سازند الیکا در برش زال، ناحیه جلفا، شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22084/psj.2023.27892.1398

سکینه عارفی فرد؛ سیما شاهین فر


پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند الیکا در برش زال جلفا، شمال باختر ایران

دوره 10، شماره 19، تیر 1401، صفحه 35-53

10.22084/psj.2022.25490.1326

مرجان یعقوبی؛ عادل نجف زاده؛ افشین زهدی؛ رحیم مهاری؛ فاضل خالقی