کلیدواژه‌ها = شاخص غنی شدگی
بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی رسوبات سطحی رودخانه ماشلک نوشهر (استان مازندران)

دوره 10، شماره 19، تیر 1401، صفحه 131-149

10.22084/psj.2021.25073.1314

محبوبه رادمهر؛ علی مقیمی کندلوس؛ مژگان صلواتی؛ سعید حکیمی آسیابر


پراکندگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی خروجی تالاب انزلی، شمال ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 1-15

بهروز رفیعی؛ عاطفه موثق؛ افشین کریم خانی؛ مجید صادقی فر