کلیدواژه‌ها = عناصر ساختاری
مطالعه بافت، عناصر ساختاری و مدل رسوبی رودخانه کوهستانی میانرود، میرجاوه، جنوب خاوری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22084/psj.2022.25739.1336

محمدرضا نورا


محیط رسوبی پادگانه های آبرفتی جنوب خرم آباد تا پلدختر با استفاده از عناصر ساختاری (Architectural Elements) و سطوح محدود کننده (Bounding Surface).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22084/psj.2022.26025.1344

بیژن یوسفی یگانه؛ سیدمحمدرضا امامی میبدی؛ مصطفی صداقت نیا