نویسنده = سعیده سنماری
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه چینه‌نگاری سنگی و زیستی سازند گورپی در یکی از چاه‌های میدان نفتی مارون، جنوب غرب ایران (زاگرس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1400

10.22084/psj.2021.23797.1278

سعیده سنماری؛ فرح جلیلی؛ مرضیه نطقی مقدم


2. زیست چینه نگاری‌، ریز‌رخساره‌ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، غرب ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400

10.22084/psj.2021.23429.1268

محمد رجبی؛ سعیده سنماری؛ مهناز پروانه نژادشیرازی؛ مریم ناز بهرامنش تهرانی