نویسنده = وحید احمدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22084/psj.2021.22084.1247

بهزاد پرنیان؛ وحید احمدی؛ حمزه ساروئی؛ محمد بهرامی