نویسنده = عادل نجف زاده
پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ‌های سازند دورود در برش زال، آذربایجان شرقی: کاربرد در بررسی خاستگاه، جایگاه تکتونیکی و هوازدگی قدیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22084/psj.2022.25897.1343

مریم برزگر؛ مهدی جعفرزاده؛ عادل نجف زاده؛ فاضل خالقی؛ رحیم مهاری


پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند الیکا در برش زال جلفا، شمال غرب ایران

دوره 10، شماره 19، تیر 1401، صفحه 35-53

10.22084/psj.2022.25490.1326

مرجان یعقوبی؛ عادل نجف زاده؛ افشین زهدی؛ رحیم مهاری؛ فاضل خالقی