نویسنده = سکینه عارفی فرد
ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی رسوبات تریاس زیرین سازند الیکا در برش زال، ناحیه جلفا، شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22084/psj.2023.27892.1398

سکینه عارفی فرد؛ سیما شاهین فر