کلیدواژه‌ها = میوسن
بررسی منشاء و مکانیسم تشکیل گل فشان‌های منطقه سیوان در شمال غرب تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22084/psj.2024.27622.1389

رحیم کدخدائی ایلخچی؛ مریم تیموری؛ نصیر عامل


بازنگری سازند قرمز بالایی به سن میوسن در منطقه آوج-آبگرم، غرب ایران

دوره 6، شماره 12، آبان 1397، صفحه 40-61

10.22084/psj.2018.2925

فاطمه احمدی قمی؛ بهروز رفیعی؛ امیرحسین صدر