کلیدواژه‌ها = زمین شیمی
سیماهای کانی شناسی و ژئوشیمیایی نهشته لاتریت رسی تریاس- ژوراسیک در درازکوه، غرب دامغان، استان سمنان

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 51-67

فاطمه کنگرانی فراهانی؛ علی عابدینی؛ علی اصغر کلاگری


زمین شیمی و محیط تشکیل نهشته فسفاتی دلیر، جنوب باختر چالوس، استان مازندران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 28-43

علی عابدینی؛ مرتضی چشمه سری؛ اکرم علیزاده