کلیدواژه‌ها = ایران مرکزی
رخساره ها و محیط رسوبی بخش پایینی سازند آخوره (ائوسن میانی)، برش شوراب، شمال نایین

دوره 10، شماره 19، تیر 1401، صفحه 169-185

10.22084/psj.2021.25100.1315

محمد ملاح؛ محمدعلی صالحی؛ مهدی جعفرزاده؛ زهرا مزروعی سبدانی


بازنگری سازند قرمز بالایی به سن میوسن در منطقه آوج-آبگرم، غرب ایران

دوره 6، شماره 12، آبان 1397، صفحه 40-61

10.22084/psj.2018.2925

فاطمه احمدی قمی؛ بهروز رفیعی؛ امیرحسین صدر