کلیدواژه‌ها = سازند فهلیان
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان (کرتاسه پیشین) در میدان نفتی اروند، دشت آبادان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 208-223

10.22084/psj.2020.20110.1221

عباس ده کار؛ ولی احمد سجادیان؛ محمد رضا نورا؛ کاظم شعبانی گورجی؛ عباسعلی امرایی


2. محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در چاه B میدان نفتی کیلورکریم

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 64-80

10.22084/psj.2018.13549.1146

لیلا آزاد شهرکی؛ حسین رحیم پور بناب؛ محسن رنجبران


3. محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنز سازند فهلیان در تاقدیس لار، جنوب زون ایذه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-25

حسین نوری؛ حسین رحیم‌پور بناب