کلیدواژه‌ها = گنبد نمکی
بررسی منشاء و مکانیسم تشکیل گل فشان‌های منطقه سیوان در شمال غرب تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22084/psj.2024.27622.1389

رحیم کدخدائی ایلخچی؛ مریم تیموری؛ نصیر عامل


بازنگری سازند قرمز بالایی به سن میوسن در منطقه آوج-آبگرم، غرب ایران

دوره 6، شماره 12، آبان 1397، صفحه 40-61

10.22084/psj.2018.2925

فاطمه احمدی قمی؛ بهروز رفیعی؛ امیرحسین صدر


منشا هالیت با معرفی کانی های گلوبریت و ساسولیت در گنبد های نمکی لارستان، (جنوب ایران)

دوره 4، شماره 8، آذر 1395، صفحه 11-21

10.22084/psj.2016.1676

علی نخبه الفقهائی؛ نیما نظافتی؛ منصور قربانی؛ بیژن اعتمادی