نویسنده = سعید خدابخش
برآورد و واکاوی رواناب و انتقال رسوب و تاثیر آن بر سیستم رسوبی رودخانه های الموت و شاهرود (شمال استان قزوین)

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 99-115

10.22084/psj.2017.1958

عفت پاسبان؛ سعید خدابخش؛ محمدرضا غریب‌رضا؛ مهری ملکی؛ بهروز رفیعی


رخساره‌های رسوبی و رخساره‌های رادار دون‌های ساحلی شرق بابلسر (جنوب دریای خزر)

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 29-42

سعید خدابخش؛ حسین باقری؛ علی مهدی‌نسب سماکوش


ارزیابی توان هیدروکربن‌زایی سازند پابده در جنوب باختری استان کرمانشاه (شهرستان گیلان‌غرب)

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 71-86

حسن محسنی؛ حمید منصوری؛ سعید خدابخش؛ محمود معماریانی


بررسی سرشاخه های باختری رودخانه قره چای براساس نوع رودخانه و رخساره های رسوبی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 71-86

سعید خدابخش؛ حسن محسنی؛ مژگان حسام زاده؛ ملیحه مهاجروطن؛ لیلا کرم الهی