کلیدواژه‌ها = سازند گرو
تعداد مقالات: 3
1. علل تولید گاز متان و دی اکسیدکربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-13

10.22084/psj.2020.3494

بهروز رفیعی؛ حسن محسنی؛ مصطفی صداقت نیا؛ حامد مرادی باغچه‌میشه


3. ارزیابی خصوصیات ژئوشیمیایی مواد آلی سازند گرو (کرتاسه پیشین) در جنوب لرستان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-11

مرتضی یوسفی؛ امیر نظری بدیع