نویسنده = محمدعلی صالحی
زیست چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های سازند آسماری در میدان نفتی منصور‌‌آباد، جنوب باخترایران

دوره 10، شماره 20، دی 1401، صفحه 194-209

10.22084/psj.2022.26282.1353

سیده عاطفه موسوی؛ حسین وزیری مقدم؛ محمدعلی صالحی؛ روح الله شب‌افروز؛ کیارش قنواتی


رخساره ها و محیط رسوبی بخش پایینی سازند آخوره (ائوسن میانی)، برش شوراب، شمال نایین

دوره 10، شماره 19، تیر 1401، صفحه 169-185

10.22084/psj.2021.25100.1315

محمد ملاح؛ محمدعلی صالحی؛ مهدی جعفرزاده؛ زهرا مزروعی سبدانی