نویسنده = بهروز رفیعی
تعداد مقالات: 6
1. بازنگری سازند قرمز بالایی به سن میوسن در منطقه آوج-آبگرم، غرب ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 40-61

10.22084/psj.2018.2925

فاطمه احمدی قمی؛ بهروز رفیعی؛ امیرحسین صدر


2. برآورد و واکاوی رواناب و انتقال رسوب و تاثیر آن بر سیستم رسوبی رودخانه های الموت و شاهرود (شمال استان قزوین)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-115

10.22084/psj.2017.1958

عفت پاسبان؛ سعید خدابخش؛ محمدرضا غریب‌رضا؛ مهری ملکی؛ بهروز رفیعی


3. کاربرد روش‌های آماری چند متغیره برای جدایش منشأ فلزات نهشته‌های دریاچه زریوار، استان کردستان، غرب ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 74-88

10.22084/psj.2016.1766

بهروز رفیعی؛ فاطمه احمدی‌قمی؛ فروزان حسین‌پناهی


4. بررسی شواهد رسوب‌شناسی رویداد سونامی در کرانه‌های مکران، بلوچستان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 82-100

10.22084/psj.2016.1662

مریم حق‌بین؛ خلیل رضایی؛ مجید بیات؛ بهروز رفیعی؛ عبدالرضا هاشمی قاسم آبادی


5. بررسی پراکندگی و منشأ فلزات سنگین (Ni, Co, Mn, Ti, V) در رسوبات بستر دریاچه زریوار

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-11

بهروز رفیعی؛ فروزان حسین پناهی؛ علی شکیبا آزاد؛ مجید صادقی فر


6. ژئوشیمی و خاستگاه ماسه سنگ های سازند آغاجاری در استان خوزستان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 48-61

محمدحسین قبادی؛ بهروز رفیعی؛ مجتبی حیدری؛ ساجدالدین موسوی؛ موسی اسفندیاری