نویسنده = بهروز رفیعی
بازنگری سازند قرمز بالایی به سن میوسن در منطقه آوج-آبگرم، غرب ایران

دوره 6، شماره 12، آبان 1397، صفحه 40-61

10.22084/psj.2018.2925

فاطمه احمدی قمی؛ بهروز رفیعی؛ امیرحسین صدر


برآورد و واکاوی رواناب و انتقال رسوب و تاثیر آن بر سیستم رسوبی رودخانه های الموت و شاهرود (شمال استان قزوین)

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 99-115

10.22084/psj.2017.1958

عفت پاسبان؛ سعید خدابخش؛ محمدرضا غریب‌رضا؛ مهری ملکی؛ بهروز رفیعی


بررسی شواهد رسوب‌شناسی رویداد سونامی در کرانه‌های مکران، بلوچستان

دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 82-100

10.22084/psj.2016.1662

مریم حق‌بین؛ خلیل رضایی؛ مجید بیات؛ بهروز رفیعی؛ عبدالرضا هاشمی قاسم آبادی


بررسی پراکندگی و منشأ فلزات سنگین (Ni, Co, Mn, Ti, V) در رسوبات بستر دریاچه زریوار

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 1-11

بهروز رفیعی؛ فروزان حسین پناهی؛ علی شکیبا آزاد؛ مجید صادقی فر


ژئوشیمی و خاستگاه ماسه سنگ های سازند آغاجاری در استان خوزستان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 48-61

محمدحسین قبادی؛ بهروز رفیعی؛ مجتبی حیدری؛ ساجدالدین موسوی؛ موسی اسفندیاری