کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پراکندگی و منشأ فلزات سنگین (Ni, Co, Mn, Ti, V) در رسوبات بستر دریاچه زریوار

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-11

بهروز رفیعی؛ فروزان حسین پناهی؛ علی شکیبا آزاد؛ مجید صادقی فر


2. ارزیابی آلودگی خاک منطقه ونارچ (جنوب قم) به فلزات سنگین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 82-92

وحید رسولی؛ سروش مدبری؛ مسعود علیپور اصل