نویسنده = ئارام بایت گل
تعداد مقالات: 3
1. سنگ شناسی و زیست چینه نگاری سازند های آقچاگیل و آپشرون بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در دشت گرگان: کاربرد در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1400، صفحه 97-112

10.22084/psj.2021.23644.1273

محمود شرفی؛ نسیم موسوی؛ مهران مراد پور؛ بیژن بیرانوند؛ ئارام بایت گل؛ حسین مهاجر سلطانی


2. رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 160-178

10.22084/psj.2020.22448.1252

محمود شرفی؛ حسین مصدق؛ ئارام بایت گل؛ لیلا احمدی


3. طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 122-128

10.22084/psj.2019.3500

ناهید کریمی؛ نجمه اعتماد‌سعید؛ ئارام بایت گل؛ افشین زهدی