کلیدواژه‌ها = دشت آبادان
تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان

دوره 10، شماره 20، دی 1401، صفحه 185-193

10.22084/psj.2022.26048.1346

سمیرا امین؛ الهام اسدی مهماندوستی؛ مهدی امیرسرداری؛ فرج اله صابری


تغییرات سنگ رخساره سازند گچساران و تاثیر آن بر رژیم فشاری در ناحیه دشت آبادان

دوره 7، شماره 14، دی 1398، صفحه 46-56

10.22084/psj.2019.3436

محمد حسنی گیو؛ مرتضی هوشیار؛ سجاد ذبیحی سارلله