کلیدواژه‌ها = سازند ایلام
معرفی نهشته های جریان گرانشی و محیط رسوبی سازند ایلام در زیرزون لرستان، باختر ایران

دوره 11، شماره 21، تیر 1402، صفحه 243-266

10.22084/psj.2022.27085.1376

رضا بهبهانی؛ حسن محسنی؛ یداله عظام پناه؛ سعید خدابخش


تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان

دوره 10، شماره 20، دی 1401، صفحه 185-193

10.22084/psj.2022.26048.1346

سمیرا امین؛ الهام اسدی مهماندوستی؛ مهدی امیرسرداری؛ فرج اله صابری


ریزرخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند ایلام در یکی از میدان های نفتی دشت آبادان

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 21-39

10.22084/psj.2017.1871

الهام اسدی مهماندوستی؛ سهیلا عبدالملکی؛ هرمز قلاوند