نویسنده = محمود شرفی
تعداد مقالات: 5
1. ژئوشیمی ماسه‌سنگ های سازند اجاق‌قشلاق (ائوسن بالایی-الیگوسن زیرین)، شرق مغان، شمال غرب ایران: کاربرد در تعیین سنگ والد، شرایط اقلیمی و موقعیت تکتونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22084/psj.2021.25112.1316

محمود شرفی؛ پیمان محمدی؛ امیرحسین عنایتی بیدگلی؛ محمدرضا میرزایی؛ فرزین فرزانه


2. سنگ شناسی و زیست چینه نگاری سازند های آقچاگیل و آپشرون بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در دشت گرگان: کاربرد در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1400، صفحه 97-112

10.22084/psj.2021.23644.1273

محمود شرفی؛ نسیم موسوی؛ مهران مراد پور؛ بیژن بیرانوند؛ ئارام بایت گل؛ حسین مهاجر سلطانی


3. رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 160-178

10.22084/psj.2020.22448.1252

محمود شرفی؛ حسین مصدق؛ ئارام بایت گل؛ لیلا احمدی


4. محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما)

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 20-34

10.22084/psj.2019.2953

محمود شرفی؛ مهران مراد پور؛ بیژن بیرانوند؛ پوریا کهنسال؛ ابراهیم عبدالهی؛ فرید طاعتی؛ حسین مهاجر


5. پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

10.22084/psj.2018.14126.1151

محمود شرفی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ اسدالله محبوبی؛ مهدی جعفر زاده